ISDR - Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

Dokumentacja użytkownika
Część ogólna


autor dokumentu: Paweł Okrzesik
wersja dokumentu: 2016.12.15
dla wersji oprogramowania: 2016.12.15

Spis treści

1. Informacje o programie

1.1. Przeznaczenie dokumentu
1.2. Przeznaczenie programu
1.3. Lista zmian
1.4. Informacje o projekcie
1.5. Zarys działania symulacji
1.6. Perspektywy rozwoju

2. Obsługa programu

2.1. Informacje ogólne
2.1.1. Wprowadzenie
2.1.2. Rozpoczynanie symulacji, zapis i odczyt stanu symulacji
2.1.3. Menu Narzędzia
2.1.4. Ustawienia

2.2. Podgląd sytuacji w terenie
2.2.1. Przeznaczenie i zasady obsługi podglądu sytuacji w terenie
2.2.2. Przestawianie zwrotnic i wykolejnic
2.2.3. Ustawianie tarcz D1 i podkładanie płozów hamulcowych
2.2.4. Podawanie sygnałów ręcznych
2.2.5. Łączenie i rozłączanie taboru, nadawanie numerów pociągów
2.2.6. Doręczanie rozkazów pisemnych
2.2.6.1. Rozkaz pisemny "O"
2.2.6.2. Rozkaz pisemny "S"
2.2.6.3. Rozkaz pisemny "N"

2.3. Pulpit nastawczy
2.3.1. Przeznaczenie i zasady obsługi pulpitu nastawczego
2.3.2. Obsługa urządzeń stacyjnych
2.3.2.1. Obsługa urządzeń stacyjnych typu E
2.3.2.1.1. Przestawianie zwrotnic i wykolejnic
2.3.2.1.2. Sterowanie lokalne zwrotnic i wykolejnic
2.3.2.1.3. Obsługa zwrotnic i wykolejnic w sytuacjach awaryjnych
2.3.2.1.4. Nastawianie i rozwiązywanie przebiegów pociągowych
2.3.2.1.5. Nastawianie i rozwiązywanie przebiegów manewrowych
2.3.2.1.6. Jazda na sygnał zastępczy
2.3.2.1.7. Jazda po torze lewym szlaku dwutorowego (NO, NP)
2.3.3. Obsługa blokad liniowych
2.3.3.1. Obsługa półsamoczynnej blokady liniowej typu C
2.3.3.1.1. Wyprawienie pociągu
2.3.3.1.2. Przyjazd pociągu
2.3.3.1.3. Zmiana kierunku ruchu
2.3.3.1.4. Obsługa blokady liniowej typu C w sytuacjach awaryjnych
2.3.3.1.5. Obsługa blokady liniowej typu C z posterunkiem odstępowym
2.3.3.2. Obsługa półsamoczynnej blokady liniowej typu Eap
2.3.3.2.1. Żądanie pozwolenia i wyprawienie pociągu
2.3.3.2.2. Danie pozwolenia i przyjazd pociągu
2.3.3.2.3. Obsługa blokady liniowej typu Eap w sytuacjach awaryjnych
2.3.3.2.4. Obsługa blokady liniowej typu Eap z posterunkiem odstępowym
2.3.3.3. Obsługa samoczynnej blokady liniowej typu Eac
2.3.3.3.1. Prowadzenie ruchu pociągów
2.3.3.3.2. Zmiana kierunku ruchu
2.3.3.3.3. Obsługa blokady liniowej typu Eac w sytuacjach awaryjnych
2.3.4. Tabliczki ostrzegawcze i kapturki ochronne

2.4. Urządzenia łączności
2.4.1. Telefoniczna łączność ruchowa
2.4.1.1. Przeznaczenie i zasady obsługi telefonicznej łączności ruchowej
2.4.1.1.1. Nawiązywanie i odbieranie połączeń, prowadzenie rozmowy
2.4.1.1.2. Rodzaje łączy telefonicznych
2.4.1.2. Łącza zapowiadawcze
2.4.1.2.1. Prowadzenie ruchu na szlaku z półsamoczynną blokadą liniową
2.4.1.2.1.1. Żądanie i danie pozwolenia
2.4.1.2.1.2. Wyprawienie pociągu
2.4.1.2.1.3. Przyjazd pociągu
2.4.1.2.1.4. Zatrzymanie pociągu
2.4.1.2.1.5. Prowadzenie ruchu na szlaku z posterunkiem odstępowym
2.4.1.2.2. Prowadzenie ruchu na szlaku z samoczynną blokadą liniową
2.4.1.2.2.1. Żądanie i danie pozwolenia
2.4.1.2.2.2. Powiadomienie o odjeździe pociągu
2.4.1.2.2.3. Zatrzymanie pociągu
2.4.1.2.3. Prowadzenie ruchu dwukierunkowego po torze na szlaku dwutorowym
2.4.1.2.3.1. Wprowadzanie i odwoływanie ruchu dwukierunkowego
2.4.1.2.4. Telefoniczne zapowiadanie pociągów
2.4.1.2.4.1. Wprowadzanie i odwoływanie telefonicznego zapowiadania pociągów
2.4.1.2.5. Wstrzymanie wyprawiania
2.4.1.2.6. Zamknięcie toru szlakowego
2.4.1.2.6.1. Prowadzenie ruchu pociągów po torze zamkniętym
2.4.1.2.7. Jazda do kilometra na szlaku i z powrotem
2.4.1.2.8. Manewry na tor szlakowy
2.4.1.2.9. Powiadamianie o usterce urządzeń przejazdowych
2.4.1.2.10. Wykaz telefonogramów używanych na łączach zapowiadawczych
2.4.1.2.11. Wykaz telefonogramów używanych wyłącznie przez posterunki zapowiadawcze obsługiwane przez program
2.4.1.3. Łącza strażnicowe
2.4.1.3.1. Sygnały dzwonkowe i znaki wywoławcze
2.4.1.3.2. Powiadamianie dróżników o jeździe pociągów
2.4.1.3.3. Polecenie zamknięcia i otwarcia przejazdu
2.4.1.3.4. Zamknięcie toru szlakowego
2.4.1.3.5. Wykaz telefonogramów używanych na łączach strażnicowych
2.4.1.3.6. Wykaz telefonogramów używanych wyłącznie przez posterunki dróżników
2.4.1.4. Łącza stacyjno-ruchowe
2.4.1.4.1. Powiadamianie posterunku o jeździe pociągów
2.4.1.4.2. Polecenie zamknięcia i otwarcia przejazdu
2.4.1.4.3. Telefoniczne zgłaszanie sygnałów końca pociągu
2.4.1.4.4. Zamknięcie toru szlakowego
2.4.1.4.5. Wykaz telefonogramów używanych na łączach stacyjno-ruchowych
2.4.1.4.6. Wykaz telefonogramów używanych wyłącznie przez posterunki obsługiwane przez program
2.4.2. Radiołączność pociągowa
2.4.2.1. Przeznaczenie i zasady obsługi radiołączności pociągowej
2.4.2.2. Wywołanie selektywne, ALARM
2.4.2.3. Przekazywanie informacji drogą radiową
2.4.2.4. Przekazywanie poleceń drogą radiową
2.4.2.5. Dyktowanie rozkazów pisemnych
2.4.2.6. Wykaz radiotelefonogramów używanych przez użytkownika
2.4.2.7. Wykaz radiotelefonogramów używanych przez obsadę pojazdów trakcyjnych

2.5. Rozkład jazdy
2.5.1. Wyciąg z rozkładu jazdy
2.5.2. System Wspomagania Dyżurnego Ruchu
2.5.2.1. Wykaz pociągów
2.5.2.2. Opis pociągu
2.5.2.3. Wprowadzanie rzeczywistego czasu przyjazdu i odjazdu pociągu
2.5.3. Obsługa punktów ładunkowych i zestawianie pociągów towarowych
2.5.4. Przysyłanie i uruchamianie nieplanowych pociągów, odwołanie uruchomienia pociągu
2.5.4.1. Przysyłanie lokomotyw, drezyn i pociągów sieciowych
2.5.4.2. Uruchamianie nieplanowych pociągów
2.5.4.3. Odwołanie uruchomienia pociągu
2.5.4.4. Ręczne generowanie ruchu

2.6. Pozostałe urządzenia
2.6.1. Urządzenie zdalnej kontroli typu ERP-5
2.6.2. Urządzenie zdalnej kontroli typu RASP-UZK
2.6.2.1. Okno ogólne
2.6.2.2. Okno szczegółowe
2.6.2.3. Sygnalizowanie i potwierdzanie usterek

2.7. Usterki
2.7.1. Symulowanie i usuwanie usterek
2.7.2. Rozprucie zwrotnicy
2.7.3. Bezpieczniki nastawcze
2.7.4. Symulacja zajętości odcinków
2.7.5. Wykaz usterek odwzorowanych w programie

Dod. I. Rodzaje i numeracja pociągów, wykaz przewoźników
Dod. II. Objaśnienie podstawowych pojęć i skrótów
Dod. III. Najczęściej zadawane pytania